ACORD G.D.P.R.

Între utilizatorul site-ului contourvibestudio.ro care completează şi trimite orice formular prezent pe oricare dintre paginile site-ului

şi

Contour Vibe Studio S.R.L., cu sediul în judeţul Ilfov, Comuna Dragomireşti-Vale, Strada NUCILOR, Nr 22F, Corp C, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J23/4650/07.10.2020, CUI 43154666,
reprezentat prin Simion Marilena, în calitate de beneficiar, intervine următoarea declarație de consimțământ:

I. Obiectul consimțământului

Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către beneficiar a datelor personale ale subiectuluiIII.
Datele colectate de la subiect sunt următoarele:
– Adresa de e-mail – pentru transmiterea de comunicări, informații, contract, factură, notificări de plată, informări
– Nr. de telefon – pentru transmiterea de comunicări, notificări de întârziere, oferte, informări
– Nume si prenume – pentru adresare și contact
– Adresă domiciliu – pentru corespondență, transmiterea de comunicări, informații, oferte, contract, facturi

II. Scopul în care va fi utilizate consimțământul.

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:
– publicarea pe Internet a faptului că subiectul a utilizat serviciile companiei, a descrierii acestora.
– Transmiterea prin SMS de notificări
– Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor/serviciilor/produselor companiei
– Publicare în panoul portofoliu de clienți aflat in incinta companiei
– Menționarea în videoclipurile, imaginile, ofertele și cataloagele tipărite de prezentare ale companiei

III. Drepturile subiectului:
Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 si
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulatie a acestor date si poate interveni când dorește și poate solicita:
– informare și consultarea informațiilor vizate
– actualizarea informațiilor vizate
– ștergerea informațiilor vizate
– restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate

IV. Valabilitate.
Prezentul consimțământ este valabil pe toata perioada abonamentului.

V. Declarație:
Subiectul își exprimă consimțământul in favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea (neremunerată) a imaginilor fotografice ale persoanei sale
în scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor fotografice în alte scopuri decât celedescrise mai sus
sau pentru comercializarea prin transferul imaginilor către alți terți decât cei menționați este strict interzisă.